اشتراک ها

شروع

در آنچین نما برای همیشه از قابلیت های پایه میتوانید بصورت رایگان استفاده کنید.

رایگان /دائمی

 • نمودارهای برنزی
 • دقت نمودار ۲۴ساعت
 • دسترسی به مقالات آموزشی
 • 1 نشست همزمان
 • 1 هشدار شخصی

تریدرها

تریدر های بازار ارزهای دیجیتال از این پلن برای بررسی تحلیل ها و دیتا های آنچینن در کنار تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال استفاده میکنند.

300هزارتومان

/ماهانه

 • نمودار های برنزی و نقره ای
 • دقت نمودار 1 ساعت
 • دسترسی به مقالات آموزشی
 • 1 نشست همزمان
 • 10 هشدار شخصی
 • مقایسه همزمان شاخص ها

سرمایه گذران

سرمایه گذاران حرفه ای برای تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری خود از این پلن برای اهداف کلان خود استفاده میکنند.

1.1 میلیون تومان

/ماهانه

 • نمودار های برنزی و نقره ای و طلائی
 • دقت نمودار 1 ساعت
 • دسترسی به مقالات آموزشی
 • 2 نشست همزمان
 • 20هشدار شخصی
 • مقایسه همزمان شاخص ها

سبدگردان ها

سبدگردانان از این پلن برای مدیریت ریسک سبد های خود استفاده میکنند تا بازدهی صندوق خودرا حداکثر نمایند.

6 میلیون تومان

/ماهانه

 • نمودار های برنزی و نقره ای و طلائی
 • دقت نمودار 10 دقیقه
 • دسترسی به مقالات آموزشی
 • تحلیل های VIP
 • 2 نشست همزمان
 • 50هشدار شخصی
 • مقایسه همزمان شاخص ها
 • خروجی اطلاعات
 • اتصال API(بزودی)

به امکانات بیشتری نیاز دارید؟
آنچین نما آماده ارائه خدمات اختصاصی برحسب نیاز های سازمان شما میباشد.