میزان نقد شوندگی چگونه محاسبه می‌شود؟

فهرست مطالب

تعریف

فعالان بازار بر اساس انتظارات خود معامله می‌کنند. بدین ترتیب که اگر  انتظار صعود قیمت را داشته باشند اقدام به خرید و اگر انتظار نزول قیمت را داشته باشند اقدام به فروش می‌کنند.
بررسی انتظارت فعالان و هدف آن‌ها از انجام معاملات عامل موثری برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده است. در همین راستا میزان نقدشوندگی دارایی‌ یا ‌کوین‌ها یکی از روش‌های مناسب برای تشخیص انتظارات، رفتار و نوع دیدگاه فعالان بازار است.
اگر فعالان دارایی‌هایی که نقد شوندگی کمی دارند افزایش دهند، به معنی آن است که انتظار صعود قیمت در بازه زمانی کوتاه را ندارند و هدف از خرید، سرمایه‌گذاری بلند مدت است. ولی اگر دارایی‌های نقدشونده فعالان در حال افزایش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که هدف فعالین، انجام معاملات کوتاه مدت است.

نحوه استفاده

برای اساس میزان نقد شوندگی، کیف ‌پول‌ها یا کوین‌ها  به سه دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند:

بسیار نقدشونده (Highly Liquid)

اگر بیش از ۷۵ درصد از میزان کوین‌های خریداری شده یا کوین‌های موجود در یک کیف پول، در بازه کوتاه مدت (کمتر از ۱۵۵ روز) فروخته شود؛کوین‌های باقی مانده یا در حالت کلی‌تر کیف پول مربوط به این کوین‌ها در دسته بسیار نقدشونده قرار می‌گیرد.

در حالت کلی اگر حجم تراکنش‌های خروجی یک کیف پول بیش از ۷۵ درصد از میزان تراکنش‌های ورودی باشد این کیف پول را بسیار نقدشونده در نظر می‌گیریم.

افرایش میزان کوین‌های بسیار نقدشونده نشان دهنده حجم بالایی از عرضه در بازار است. این اتفاق معمولا در محدوده سقف‌های قیمتی رخ می‌دهد و یکی از اولین نشانه‌ها برای احتمال پایان یافتن روند صعودی در بازار است.

نکته

کیف پول‌های مربوط به صرافی‌ها بدون در نظر گرفتن میزان تراکنش‌ها تماماً به صورت بسیار نقدشونده در نظر گرفته می‌شوند. کوین‌های موجود در صرافی به راحتی قابلیت فروش و نقد شدن دارند به همین دلیل فرض می‌شود افرادی که دارایی خود را در صرافی نگهداری می‌کنند قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت ندارند و تمام دارایی‌ آنها بسیار نقدشونده در نظر گرفته می‌شود.

Highly Liquid

نقدشونده (Liquid)

اگر ۲۵ تا ۷۵ درصد از میزان کوین‌های خریداری شده یا کوین‌های موجود در یک کیف پول، فروخته (یا خارج) شود؛ کوین‌های باقی مانده یا در حالت کلی‌تر کیف پول مربوط به این کوین‌ها در دسته نقد شونده قرار می‌گیرد.

در حالت کلی اگر حجم تراکنش‌های خروجی یک کیف پول بین ۲۵ تا  ۷۵ درصد از میزان تراکنش‌های ورودی باشد این کیف پول را نقدشونده در نظر می‌گیریم.

دارایی، کوین یا کیف پول‌های نقدشونده می‌تواند مربوط به دو دسته از فعالان باشد:

  1.  افرادی که دارایی‌های مربوط به سرمایه گذاری و معاملات خودت رو در یک کیف پول نگه‌داری می‌کنند. بخش مربوط به سرمایه گذاری این افراد تراکنش خروجی ندارد ولی قسمت مربوط به معامله تعداد تراکنش‌های (ورود یا خروج) بالایی است.
  2.  افرادی که به صورت میان مدت معامله می‌کنند و برای نگهداری کوین‌های خود ترجیح می‌دهند از کیف پول‌های شخصی استفاده کنند و دارای خود را در صرافی‌ها نگهداری نکنند.

Liquid

غیر نقدشونده  (ilLiquid)

اگر کمتر از ۷۵ درصد از میزان کوین‌های خریداری شده یا کوین‌های موجود در یک کیف پول، فروخته (یا خارج) شود، کوین‌های باقی مانده یا در حالت کلی‌تر کیف پول مربوط به این کوین‌ها در دسته غیر نقدشونده قرار می‌گیرند.

در حالت کلی اگر حجم تراکنش‌های خروجی یک کیف پول کمتر از ۷۵ درصد از میزان تراکنش‌های ورودی باشد این کیف پول را غیر نقدشونده در نظر می‌گیریم.
افزایش میزان کوین‌های غیر نقدشونده نشان دهنده حجم پایین عرضه در بازار است و کاهش میزان این کوین‌ها نشان دهنده عرضه سنگین است که معمولا در انتها روند صعودی بازار رخ می‌دهد. این نوع دارایی‌ یا کیف پول‌ها بیشتر مربوط به موسسات مالی و اعتباری یا فعالین قدیمی است که هدف اصلی آن‌ها از خرید، سرمایه گذاری روی ارزش برای آینده است.
اگر یک کیف پول غیرنقد‌شونده که نوع دیدگاه آن سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود بیش از ۲۵ درصد از دارایی خود را به صرافی یا یک کیف پول بسیار نقد‌شونده منتقل کند. این اقدام را به نشانه تغییر قصد و دیدگاه این فعال در نظر می‌گیریم و تمام دارایی مربوط به آن را به صورت بسیار نقدشونده دسته بندی می‌کنیم.

نکته

کوین‌هایی که مربوط به ذخایر موسسات و صندوق‌های مالی، شرکت‌هایی که از رمزارز به عنوان دارایی نگهداری می‌کنند(ماکرو استراتژی) و صرافی‌ها هستند بدون در نظر گرفتن میزان تراکنش‌ها غیر نقد‌شونده در نظر گرفته می‌شوند.

ilLiquid

جمع بندی

برای تشخیص رفتار و هدف فعالان از سرمایه‌گذاری می‌توان میزان نقدشوندگی کوین‌ها در بازار را مورد بررسی قرار داد.

کیف پول‌های بسیار نقدشونده معمولا مربوط به معامله‌گران کوتاه مدت است که رفتار آنها به نوسان کوتاه مدت قیمت حساس است. احتمال نقد شدن دارایی این فعالین بسیار بالا است و معمولا به عنوان اولین سطح عرضه و تقاضا در نظر گرفته می‌شود. کیف پول‌های غیرنقد شونده مربوط به موسسات یا فعالین سرمایه‌گذار بلند مدت است. این گروه از فعالین به نوسان بازار حساس نیستند و احتمال نقد شدن دارایی این فعالین کم است. معمولا کوین‌های غیرنقدشونده را دارایی خارج از گردش بازار در نظر می‌گیریم.

شاخص SSR چیست؟

فهرست مطالب تعریف فعالان بازار بر اساس انتظارات خود معامله می‌کنند. بدین ترتیب که اگر  انتظار صعود قیمت را داشته باشند اقدام به خرید و اگر انتظار نزول قیمت را داشته باشند اقدام به فروش می‌کنند. بررسی انتظارت فعالان و هدف آن‌ها از انجام معاملات عامل موثری برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده است. …

مانده تراکنش خروجی (UTXO) چیست؟

فهرست مطالب تعریف فعالان بازار بر اساس انتظارات خود معامله می‌کنند. بدین ترتیب که اگر  انتظار صعود قیمت را داشته باشند اقدام به خرید و اگر انتظار نزول قیمت را داشته باشند اقدام به فروش می‌کنند. بررسی انتظارت فعالان و هدف آن‌ها از انجام معاملات عامل موثری برای پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده است. …