روز کوین (Coin Days Destroyed (CDD))

فهرست مطالب

تعریف

این شاخص به منظور بررسی رفتار فروشندگان استفاده می‌شود و نشان دهنده‌ی میزان کوین‌هایی است که در یک روز به فروش می‌رسند(در شبکه منتقل می شوند). به بیان ساده تر نشان دهنده­ی میزان فشار فروش در بازار است.

لازم به ذکر است که این شاخص به کوین‌هایی قدیمی تر وزن بیشتری می‌دهد و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن به این صورت است:

مقدار این شاخص از حاصل ضرب تعداد کوین‌های منتقل شده در شبکه در روزهایی که ازآخرین تراکنش این کوین‌ها گذشته است بدست می آید.

به عنوان مثال: اگر در یک کیف پول ۵ عدد بیت کوین به مدت ۱۰ روز نگهداری شده باشد و امروز تمام این کوین‌ها به فروش برسد مقدار این پارامتر ۵۰ می‌شود.

اگر این شاخص را بر حجم معاملات ( تعداد بیت کوین های معامله شده)تقسیم کنیم  مقدار بدست آمده نشان دهنده متوسط مجموع عمر کوین‌هایی است که  امروز منتقل شده‌اند.

CDD

نحوه استفاده

با بررسی این شاخص می‌توانیم فشار فروش در بازار را مشخص کنیم. عواملی که باعث تغییر مقدار این شاخص می‌شود در واقع معیار‌های مهمی در بررسی فشار فروش هستند. دو عامل اصلی موثر در این معیار عبارت است از:

  •  تعداد کوین‌های در حال انتقال در شبکه؛
  •  عمر کوین‌هایی که در حال انتقال هستند.

عامل اول کاملا مرتبط با حجم فشار فروش هست که باعث افزایش ‌CDD هم می‌شود و میزان عرضه در بازار را نشان می‌دهد. عامل دوم نوع این فشار فروش را نشان می‌دهد.

در واقع اگر کوین‌های منتقل شده در شبکه از کیف پول‌های قدیمی که عمر بالایی دارند(از زمان تراکنش قبلی این کوین‌ها یا به اصطلاح زمان خریدشان مدت زیادی گذشته است) وارد بازار شوند به معنی این است که فشار فروش از سمت فعالین قدیمی است و مقدار ‌CDD نیز افزایش پیدا می‌کند.

اگر در شرایطی از بازار با هر دو عامل رو به رو باشیم، شاهد یک پیک بسیار قابل توجه در مقدار این شاخص خواهیم بود.

نکته

نمودار این شاخص در حالت عادی دارای نوسان‌های بسیار زیادی است و برای کاهش این نوسان و استفاده‌ی بهتر از چارت، بهتر است به صورت میانگین از آن استفاده شود. یعنی بجای نمایش داده‌های  روزانه، داده‌های میانگین دوره‌ایی نمایش داده شود.

Coin Days Created (CDC) :

گاهی از این پارامتر نیز استفاده می‌شود که نشان دهنده تعداد کوین‌هایی است که امروز منتقل نشده‌اند و در کیف پول‌ها نگهداری شده اند.

جمع بندی

فشار فروش و خرید، عوامل اصلی حرکت قیمت در بازار هستند پس بررسی آن‌ها برای تحلیل بازار بسیار مفید و کاربردی است. یکی از شاخص‌های آنچین که فشار فروش را مشخص می‌کند روزکوین‌های از بین رفته است که حجم فشار فروش و نوع کوین­‌های به فروش رفته را نشان می‌دهد.

 

 

بررسی رفتار هولدرهای بلند مدت و کوتاه مدت بیت کوین

فهرست مطالب تعریف این شاخص به منظور بررسی رفتار فروشندگان استفاده می‌شود و نشان دهنده‌ی میزان کوین‌هایی است که در یک روز به فروش می‌رسند(در شبکه منتقل می شوند). به بیان ساده تر نشان دهنده­ی میزان فشار فروش در بازار است. لازم به ذکر است که این شاخص به کوین‌هایی قدیمی تر وزن بیشتری می‌دهد …

سود و ضرر پذیرفته شده چیست؟ (Realized Profit and Loss)

فهرست مطالب تعریف این شاخص به منظور بررسی رفتار فروشندگان استفاده می‌شود و نشان دهنده‌ی میزان کوین‌هایی است که در یک روز به فروش می‌رسند(در شبکه منتقل می شوند). به بیان ساده تر نشان دهنده­ی میزان فشار فروش در بازار است. لازم به ذکر است که این شاخص به کوین‌هایی قدیمی تر وزن بیشتری می‌دهد …