حریم خصوصی

ما احترام و تاکید ویژه ای بر حفظ اطلاعات شخصی کاربران سایت خود داریم.

درفرآیند ثبت نام ، نیازمند به اطلاعات کاربر مانند نام، نام خانوادگی، شماره تماس هستیم. این اطلاعات تنها برای ساخت داشبورد شخصی کاربر به کار خواهد رفت و به هیچ وجه استفاده دیگری از این اطلاعات انجام نخواهد شد و در حفظ و امنیت این اطلاعات نهایت تلاش خود را داریم .

هویت شخصی کاربران، فعالیت ها و سفارش های انجام شد توسط کاربر در سایت ما کاملا محرمانه و سری خواهند بود و این اطلاعات به شخص ثالث دیگری تحویل داده نمی شود ، لذا کاربران با خیال آسوده می توانند از سایت خرید انجام دهند بدون اینکه نگران افشای هویت شخصی خود باشند.

ما به هیچ عنوان شماره کارت بانکی شما را به هنگام ثبت سفارش درخواست نمی کنیم و این اطلاعات تنها به هنگام پرداخت به سایت درگاه بانکی وارد می شود .

ما برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم که تجربه‌ی خریدی امن، راحت و خوشایند را برای همه کاربران فراهم آوریم .