آنچین چیست؟

آنچین چیست؟

آنچین یعنی اطلاعاتی که در شبکه بلاکچین بیتکوین در خصوص تراکنش‌ ها و کیف پول‌ ها ایجاد و ثبت می‌شوند.

بررسی این داده ­ها روش جدیدی برای تحلیل بازار‌های مالی است و به همین علت تکنولوژی زنجیره بلوک مهیا شده است.

با وجود شفافیت و در دسترس بودن این داده‌ها، استخراج اطلاعات مفید از داده‌ های درون شبکه و استفاده از آن­ ها به صورت خام و نامرتب دشوار بوده و کاربردی نیست.

به همین دلیل اکثر فعالان توانایی تحلیل این اطلاعات را به صورت شخصی و انفرادی ندارند و تحلیل این داده‌ ها نیازمند ابزار و روش‌ های به خصوصی است.

داده ­های درون شبکه از بین نمی‌روند و با گذشت زمان و افزایش تعداد کاربر‌ان شبکه، روش و نحوه­ ی استخراج اطلاعات از شبکه نیز پیشرفت کرده است و ابزار‌هایی با هدف استفاده از این اطلاعات در تحلیل­ های کاربردی به وجود آماده است.

با پردازش داده‌های استخراج شده می‌توانیم این اطلاعات رو به صورت نمودار نمایش دهیم و با کمک این نمودار‌ها اتفاقاتی که درون شبکه در حال وقوع هستند را می‌توانیم بررسی کنیم.

آیا می توان اتفاقات جاری در صرافی ها را رصد کرد؟

در شبکه بیتکوین روزانه داده‌ های زیادی در خصوص  تراکنش‌ ها و کیف پول‌ ها ایجاد و ثبت می‌شوند. بررسی این داده ها روش جدیدی برای تحلیل بازار‌های مالی است و به همین علت تکنولوژی زنجیره بلوک مهیا شده است.

با وجود شفافیت و در دسترس بودن این داده‌ها، استخراج اطلاعات مفید از داده‌های درون شبکه و استفاده از آن­ها به صورت خام و نامرتب دشوار بوده و کاربردی نیست.

به همین دلیل اکثر فعالان توانایی تحلیل این اطلاعات را به صورت شخصی و انفرادی ندارند و تحلیل این داده‌ ها نیازمند ابزار و روش‌های به خصوصی است.

داده ­های درون شبکه از بین نمی‌ روند و با گذشت زمان و افزایش تعداد کاربر‌ان شبکه، روش و نحوه ­ی استخراج اطلاعات از شبکه نیز پیشرفت کرده است و ابزار‌هایی با هدف استفاده از این اطلاعات در تحلیل­ های کاربردی به وجود آماده است.

 با پردازش داده‌ های استخراج شده می‌ توانیم این اطلاعات رو به صورت نمودار نمایش دهیم و با کمک این نمودار‌ها اتفاقاتی که درون شبکه در حال وقوع هستند را می‌ توانیم بررسی کنیم

استراتژی آنچین

آیا می توان اتفاقات جاری در صرافی ها را رصد کرد؟ در شبکه بیتکوین روزانه داده‌ های زیادی در خصوص  تراکنش‌ ها و کیف پول‌ ها ایجاد و ثبت می‌شوند. بررسی این داده ها روش جدیدی برای تحلیل بازار‌های مالی است و به همین علت تکنولوژی زنجیره بلوک مهیا شده است. با وجود شفافیت و …

بررسی رفتار هولدرهای بلند مدت و کوتاه مدت بیت کوین

آیا می توان اتفاقات جاری در صرافی ها را رصد کرد؟ در شبکه بیتکوین روزانه داده‌ های زیادی در خصوص  تراکنش‌ ها و کیف پول‌ ها ایجاد و ثبت می‌شوند. بررسی این داده ها روش جدیدی برای تحلیل بازار‌های مالی است و به همین علت تکنولوژی زنجیره بلوک مهیا شده است. با وجود شفافیت و …